Domenica, Aprile 21, 2024 - 23:32

A SASIZZA (brigantoni)

A SASIZZA

 (brigantoni)
 

  

i fimmini di oggi
su tutte e 'na manera
tutti 'ca si tincinu
a culuri 'ra bannera
c'e' cu si tinci russa
cu virdi,gialla e blu
picchi 'nta stu munnu
nun ci capimu cchiu'
e a mamma 'ca sa trucca
e a nanna 'ca sa rizza
e a figghia a tririccianni
si inconna la sasizza
e pasta nun ni mancianu
picchi li fa ingrussari
s'addubbanu a cucuzza
e ova fritti pi' sucare
(strumentale)
cu porta gonna stritta
cu porta a gonna larga
cu porta avanti e arreti
cu a porta tutta spaccata
lassamu iri i nichi
magari chiddi ranni
nun si mettinu i reggipetti
e forse mancu li mutanni
e a mamma 'ca sa trucca
e a nanna 'ca sa rizza
e a figghia a tririccianni
si inconna la sasizza
e a ura di li sordi
c'e' sempre lu papa'
'ca travagghia notte e ghiornu
pa'mmantiniri a chisti 'cca
(strumentale)
e' certu 'ca la fimmina
sempre lava' sturiari
di vistiri alla moda
quantu si fa' insultare
e a mamma cu 'u bikini
e a nonna ci avi u tanga
e a figghia a triricianni
gia' cu u cavuru ci avvampa
e a mamma 'ca sa trucca
e a nanna 'ca sa rizza
e a figghia a tririccianni
si inconna la sasizza
e pasta nun ni mancianu
picchi li fa ingrussari
s'addubbanu a cucuzza
e ova fritti pi' sucare
(strumentale)
e a mamma 'ca sa trucca
e a nanna 'ca sa rizza
e a figghia a tririccianni
si inconna la sasizza
e a figghia a triricianni
gia' si inconna...
cu a sasizza


.

  

 

                 LE ALTRE CANZONI                


  UNA VASTA RACCOLTA DI TESTI,MUSICA,ED INTERPRETI PASSATEMPI.ELENCO DI CANZONI SICILIANE DI OGNI TIPO MESSE ONLINE PER IL VOSTRO DIVERTIMENTO.CULTURA TRADIZIONE,VIDEO DIVERTENTI, FILES ,IMMAGINI,TESTI DIVERTENTI